Ad Publicum

Bevezető gondolatok a honlapomhoz

Minden honlap bevezető gondolatainak célja, hogy kedvet adjon a látogatónak, az olvasónak a böngészésre. 

Így vagyok ezzel magam is, hiszen sokat gondolkodtam azon, hogy jelen kell-e lenni az online világban, vagy sem. Ismerve eddigi szerepeimet, választott és vállalt tisztségeimet, s ha alkalmazkodni kívánok a kor adta kihívásokhoz, lehetőségekhez, a válasz egyértelmű: igen, jelen kell lenni ebben a térben is! 

Sokan biztattak, hogy a szükséges mértékben adjak betekintést a közéleti, közösségi szerepvállaláson túl magánéletem pillanataiba is, a szükséges óvatosság megtartása mellett. E honlap egy szigorúan vett magánoldal, amelyen csupán a személyemhez kapcsolódó adatok, képek és események lelhetők fel – e fórum a "nyilvánosságnak" szánt képeket, adatokat, tényeket és eseményeket, időnként esetlegesen gondolatokat hivatott bemutatni. Az így megjelenített adatok, képek, és filmek felhasználása, figyelemmel azok magánjellegű voltára nem megengedett, illetve engedélyhez kötött!

Tisztelettel kérem az olvasót ennek figyelembevételére, mindazonáltal kellemes időtöltést, olvasást és barangolást kívánok!

Fontos szempont volt, hogy a látogató – szemben az eddig a neten velem kapcsolatban megjelent információkkal – a valóságnak megfelelő adatokat ismerhesse meg rólam és környezetemről. A helyzet ugyanis az, hogy mind a mai napig számos esetben a rólam fellelhető adatok nem pontosak, vagy a szerzőjük szándékait tükrözve elferdített formában, vagy a valóságnak nem megfelelő módon találhatók meg a különféle oldalakon. Ezt szükséges javítani, ám ha ez nem lehetséges, ezen a személyes oldalon saját magam valós képét megjeleníteni. Minden, amit életem során eddig megéltem, tettem, vagy feladatként végeztem a majd' hat évtized során, büszkeséggel tölt el. Elsődlegesen a családomra, annak tagjaira vagyok büszke, másrészt az engem segítő, támogató és az életre felkészítő tanáraimra, valamint a mai napig kitartó barátokra, szövetségesekre, akik a pályám emberi tanúi, akikkel élményeimet, sikereimet, valamint kudarcaimat is meg tudtam osztani.

Az olvasó, érdeklődő figyelme ezen oldal megnyitásával megtisztelő és egyben felelősséget is ró rám, arra kötelezve, hogy minőségi és hiteles formában legyek jelen az online térben. Ennek a figyelemnek, elvárásnak és igényességnek remélem tisztességgel felelek meg!

Köszönöm a megtisztelő érdeklődést és figyelmet!